Delovni sklop 3: Stalne besedne zveze

Cilji

  • razvoj metodologije za strojno prepoznavanje in analizo stalnih besednih zvez za potrebe leksikogramatičnega opisa stalnih besednih zvez v sodobni standardni slovenščini
  • strojna analiza stalnih besednih zvez v sodobni standardni slovenščini

Naloge

  • tipologija stalnih besednih zvez
  • strojno prepoznavanje stalnih besednih zvez
  • računalniška baza stalnih besednih zvez

Rezultati

  • model strojnega učenja za prepoznavanje stalnih besednih zvez
  • baza podatkov z izkorpusnimi informacijami o stalnih besednih zvezah
  • analiza stalnih besednih zvez v sodobni standardni slovenščini za potrebe leksikogramatičnega opisa (del monografije)
  • frekvenčni slovar korpusnih lem
  • analiza oblikoslovnih in besedotvornih procesov v slovenščini (del monografije)
TOP