Delovni sklop 2: Kolokacije

Cilji

  • razvoj metodologije za opis kolokativnosti v sodobni standardni slovenščini
  • opis tipov besednozveznih vzorcev za slovenščino z upoštevanjem izbranega nabora slovničnih kategorialnih lastnosti
  • strojna analiza kolokacij in koligacij v sodobni standardni slovenščini ter evalvacija rezultatov

Naloge

  • metodologija pridobivanja kolokacijskih podatkov
  • računalniška baza s kolokacijskimi in koligacijskimi podatki
  • analiza kolokativnosti v sodobni standardni slovenščini

Rezultati

  • baze podatkov z izkorpusnimi kolokacijskimi in koligacijskimi informacijami
  • analiza kolokativnosti v sodobni standardni slovenščini (del monografije)
TOP