Delovni sklop 1: Oblikoslovje in besedotvorje

Cilji

 • razvoj metodologije za slovnični opis slovenščine na ravni oblikoslovja in besedotvorja
 • statistična analiza oblikoslovnih in besedotvornih procesov v sodobni standardni slovenščini
 • izboljšava tabele oznak za slovenski jezik (JOS) ter delovanja statističnega označevalnika

Naloge

 • analiza jezikoslovnega označevanja korpusov
 • metodologija pridobivanja oblikoslovnih in besedotvornih korpusnih podatkov
 • zbirke z oblikoslovnimi in besedotvornimi korpusnimi podatki

Rezultati

 • predlog izboljšav tabele oznak JOS in označevalnika
 • baze podatkov z izkorpusnimi oblikoslovnimi in besedotvornimi informacijami
 • prostodostopna programska oprema za statistično obdelavo velikih korpusov
 • frekvenčni slovar korpusnih lem
 • analiza oblikoslovnih in besedotvornih procesov v slovenščini (del monografije)
TOP