Delovni sklop 5: Besedni nizi

Cilji

  • razvoj metodologije za luščenje in opis besednih nizov v slovenščini
  • analiza najpogostejših besednih nizov v slovenščini

Naloge

  • luščenje besednih nizov iz korpusov slovenskega jezika
  • kategorizacija najpogostejših besednih nizov v slovenščini
  • evalvacija metod za luščenje besednih nizov v slovenščini

Rezultati

  • prosto dostopna programska oprema za luščenje in statistično analizo besednih nizov
  • baza besednih nizov v slovenščini z izkorpusnimi statističnimi podatki
  • analiza metod za luščenje specifičnih tipov besednih nizov v slovenščini
  • analiza tipov in rabe najpogostejših besednih nizov v slovenščini
TOP