Bibliografija

Nove reference, nastale med projektom

MONOGRAFIJA

Arhar Holdt, Špela (ur.) (2021). Nova slovnica sodobne standardne slovenščine : viri in metode, https://doi.org/10.4312/9789610605478

2021

 1. Dobrovoljc, Kaja (2021, v pripravi). Leksikon formulaičnih besednih nizov v pisni in govorjeni slovenščini.
 2. Gantar, Polona (2021 v tisku). »Zapis frazeoloških enot v Leksikonu večbesednih enot za slovenščino«.
 3. Krek Simon; Gantar Polona (2021, v tisku). Analiza vezljivostnih vzorcev v sodobni standardni slovenščini.
 4. Krek, Simon; Gantar, Polona (2021, v tisku). Mehanizem za Luščenje in prepoznavanje VLE v korpusu.
 5. Krek, Simon; Gantar, Polona; Kosem, Iztok; Dobrovoljc, Kaja; Laskovski, Cyprian; Krsnik, Luka; Brank, Janez; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Robnik Šikonja, Marko; Klemenc, Bojan; Gorjanc, Vojko (2021). Multiword Expressions lexicon extracted from the Gigafida 2.1 corpus, Slovenian language resource repository CLARIN.SI.
 6. Krek, Simon; Gantar, Polona; Krsnik, Luka; Laskowski, Cyprian; Dobrovoljc, Kaja; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Kosem, Iztok; Klemenc, Bojan; Robnik Šikonja, Marko; Gorjanc, Vojko (2021). Valency lexicon extracted from the Gigafida 2.1 corpus, Slovenian language resource repository CLARIN.SI.
 7. Krek, Simon; Kosem Iztok; Gantar; Polona (2021, v pripravi). Opis modela za pridobivanje in strukturiranje kolokacijskih podatkov iz korpusa.
 8. Krek, Simon; Kosem, Iztok; Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Robnik Šikonja, Marko; Klemenc, Bojan; Dobrovoljc, Kaja; Čibej, Jaka; Laskovski, Cyprian; Krsnik, Luka; Gorjanc, Vojko (2021). Frequency lists of collocations from the Gigafida 2.1 corpus, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1415.
 9. Škvorc, Tadej; Gantar, Polona, Marko Robnik-Šikonja (2021, v tisku). Strojno prepoznavanje idiomov z globokimi nevronskimi mrežami.

2020

 1. Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Laskowski, Cyprian; Krek, Simon (2020). Morphological patterns from the Sloleks 2.0 lexicon 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1411.
 2. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2020). Frequency lists of word-level n-grams from the GOS 1.0 corpus 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1365.
 3. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2020). Consonant-vowel structures in the Gigafida 2.0 corpus, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1289.
 4. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2020). Vodnik po frekvenčnih spiskih iz korpusov Gigafida 2.0 in GOS 1.0. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. https://doi.org/10.4312/9789610604013.
 5. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2020). A Guide to Frequency Lists from the Gigafida 2.0 and GOS 1.0 Corpora. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. https://doi.org/10.4312/9789610604006.
 6. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2020). Frequency lists of character-level n-grams from the GOS 1.0 corpus 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1363.
 7. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2020). Frequency lists of word-level n-grams from the GOS 1.0 corpus 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1365.
 8. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2020). Consonant-vowel structures in the GOS 1.0 corpus 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1367.
 9. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2020). Frequency lists of word parts from the GOS 1.0 corpus 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1366.
 10. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2020). Frequency lists of words from the GOS 1.0 corpus 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1364.
 11. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Krek, Simon (2020). List of word relations from the Sloleks 2.0 lexicon 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1386.
 12. Dobrovoljc, Kaja (2020). »Identifying dictionary-relevant formulaic sequences in written and spoken corpora«. International Journal of Lexicography, letn. 33, št. 4, str. 417–442. https://doi.org/10.1093/ijl/ecaa008.
 13. Dobrovoljc, Kaja; Roblek, Rebeka; Vianello, Chiara; Diaci, Ajda; Vuga, Zala (2020). List of formulaic sequences in spoken Slovenian, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1279.
 14. Dobrovoljc, Kaja; Roblek, Rebeka; Vianello, Chiara; Diaci, Ajda; Vuga, Zala (2020). List of formulaic sequences in standard written Slovenian, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1280.
 15. Kosem, Iztok; Krek, Simon; Gantar, Polona (2020). »Kolokacije v leksikografiji: obstoječe rešitve in izzivi za prihodnost«. Slovenščina 2.0, letn. 8, št. 2, str. 1–27. https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/view/9338.
 16. Kosem, Iztok; Krek, Simon; Gantar, Polona (2020). »Kolokacije v leksikografiji: obstoječe rešitve in izzivi za prihodnost«. Slovenščina 2.0, letn. 8, št. 2, str. 1–27. https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/view/9338.
 17. Krek, Simon; Arhar Holdt, Špela; Erjavec, Tomaž; Čibej, Jaka; Repar, Andraž; Gantar, Polona; Ljubešić, Nikola; Kosem, Iztok; Dobrovoljc, Kaja (2020). »Gigafida 2.0: the reference corpus of written standard Slovene«. V: Nicoletta Calzolari (ur.): LREC 2020: Twelfth International Conference on Language Resources and Evaluation: zbornik konference, str. 3340–3345. Paris: ELRA – European Language Resources Association. https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.409.
 18. Krek, Simon; Erjavec, Tomaž; Dobrovoljc, Kaja; Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Brank, Janez (2020). »The ssj500k training corpus for Slovene language processing«. V: Darja Fišer, Tomaž Erjavec (ur.): Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference, str 24–33 Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Krek-et-al_The-ssj500k-Training-Corpus-for-Slovene-Language-Processing.pdf.
 19. Škvorc, Tadej; Gantar, Polona; Robnik-Šikonja, Marko (2020). Dataset of Slovene idiomatic expressions SloIE, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1335.

2019

 1. Bon, Mija; Gantar, Polona (2019). »Levels of annotation in the Slovene Training Corpus ssj500k 2.2«. Jazykovedný časopis, 10th International Conference NLP, Corpus Linguistics, Language Dynamics and Change, Bratislava, Slovakia, letn. 70, št. 2, str. 390–399. https://doi.org/10.2478/jazcas-2019-0068.
 2. Brank, Janez (2019). Q-CAT Corpus Annotation Tool 1.1, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1282.
 3. Čibej, Jaka (2019). »LIST – orodje za kvantitativne slovnične raziskave korpusov«. Predavanje na Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode, Ljubljana. https://videolectures.net/novaSlovnicaLjubljana_cibej_raziskave_korpusov/.
 4. Čibej, Jaka (2019). LIST: Orodje za kvantitativno analizo korpusov: priročnik za uporabo https://slovnica.ijs.si/wp-content/uploads/2019/11/LIST_prirocnik_1.0.pdf.
 5. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2019). Frequency lists of character-level n-grams from the Gigafida 2.0 corpus, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1272.
 6. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2019). Frequency lists of words from the Gigafida 2.0 corpus, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1273.
 7. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2019). Frequency lists of word-level n-grams from the Gigafida 2.0 corpus, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1274.
 8. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2019). Frequency lists of word parts from the Gigafida 2.0 corpus, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1275.
 9. Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon (2019). Frequency lists of word-level n-grams from the Gigafida 2.0 corpus, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1274.
 10. Dobrovoljc, Kaja (2019). »Annotating formulaic sequences in spoken Slovenian: structure, function and relevance«. V: Annemarie Friedrich, Deniz Zeyrek, Jet Hoek (ur.): LAW XIII, The 13th Linguistic Annotation Workshop, zbornik konference, str. 108–112 Firenze, Italy. Stroudsburg: The Association for Computational Linguistics. https://www.aclweb.org/anthology/W19-4013/.
 11. Dobrovoljc, Kaja (2019). Q-CAT: Orodje za ročno označevanje in analizo besedilnih korpusov: priročnik za uporabo. https://slovnica.ijs.si/wp-content/uploads/2019/10/Q-CAT_prirocnik.pdf.
 12. Dobrovoljc, Kaja: »Slovnične analize ročno označenega korpusa ssj500k z orodjem Q-CAT«. Predavanje na Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode, Ljubljana 2019. https://videolectures.net/novaSlovnicaLjubljana_dobrovoljc_slovnicne_analize/.
 13. Dobrovoljc, Kaja; Erjavec, Tomaž, Ljubešić, Nikola (2019). »Improving UD processing via satellite resources for morphology«. V: UDW 2019, Third Workshop on Universal Dependencies (UDW, SyntaxFest 2019), zbornik konference, str. 24 –34. Paris, France. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics. https://www.aclweb.org/anthology/W19-8004/.
 14. Dobrovoljc, Kaja; Martinc, Matej (2019). »Er ... well, it matters, right? On the role of data representations in spoken language dependency parsing«. V: Marie-Catherine de Marneffe, Teresa Lynn, Sebastian Schuster (ur.): Second Workshop on Universal Dependencies (UDW 2018), zbornik konference, str. 37–46. Brussels. Strasbourg: Association for Computational Linguistics. https://www.aclweb.org/anthology/W18-6005/.
 15. Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Kuzman, Taja (2019). »Strukturna in pomenska klasifikacija glagolskih večbesednih enot v slovenščini«. Prispevki za novejšo zgodovino, letn. 59, št. 1, str. 99–119. https://ojs.inz.si/pnz/article/view/325.
 16. Gantar, Polona; Čibej, Jaka; Bon, Mija (2019). »Slovene multi-word units: identification, categorization, and representation«. V: Gloria Corpas Pastor, Ruslan Mitkov, (ur.): Computational and corpus-based phraseology, zbornik konference, str. 99–112. Cham: Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-30135-4_8.
 17. Kosem, Iztok; Gantar, Polona; Krek, Simon; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Laskowski, Cyprian; Pori, Eva; Klemenc, Bojan; Dobrovoljc, Kaja; Gorjanc, Vojko; Ljubešić, Nikola (2019). Collocations Dictionary of Modern Slovene KSSS 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1250.
 18. Krek, Simon; Dobrovoljc, Kaja; Erjavec, Tomaž; Može, Sara; Ledinek, Nina; Holz, Nanika; Zupan, Katja; Gantar, Polona; Kuzman, Taja; Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Kavčič, Teja; Škrjanec, Iza; Marko, Dafne; Jezeršek, Lucija; Zajc, Anja (2019). Training corpus ssj500k 2.2, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1210.
 19. Krsnik, Luka; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Dobrovoljc, Kaja; Ključevšek, Aleksander; Krek, Simon; Robnik-Šikonja, Marko (2019). Corpus extraction tool LIST 1.2, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1276.
 20. Krsnik, Luka; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Dobrovoljc, Kaja; Ključevšek, Aleksander; Krek, Simon; Robnik-Šikonja, Marko (2019). Corpus extraction tool LIST 1.2, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1276.
 21. Ljubešić, Nikola; Dobrovoljc, Kaja (2019). »What does neural bring? Analysing improvements in morphosyntactic annotation and lemmatisation of Slovenian, Croatian and Serbian«. V: Tomaž Erjavec in dr. (ur.): 7th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, zbornik konference, str. 29–34. Firenze, Italy. Stroudsburg: The Association for Computational Linguistics. https://www.aclweb.org/anthology/W19-3704/.
 22. Škvorc, Tadej; Krek, Simon; Pollak, Senja; Arhar Holdt, Špela; Robnik Šikonja, Marko (2019). »Predicting Slovene text complexity using readability measures«. Prispevki za novejšo zgodovino, letn. 59, št. 1, str. 198–220. https://ojs.inz.si/pnz/article/download/323/605?inline=1.
 23. Škvorc, Tadej; Robnik-Šikonja, Marko (2019). »Prepoznavanje idiomatskih besednih zvez z uporabo besednih vložitev«. Uporabna Informatika, letn. 27, št. 3. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/63.

2018

 1. Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka (2018). »Oblikoslovni vzorci v leksikonu Sloleks: izhodiščni nabor za samostalnike«. Slovnične raziskave za jezikovni opis. Slovenščina 2.0, Tematska številka, letn. 6, št. 2, str. 33–66. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-C6R9113Q.
 2. Dobrovoljc, Kaja (2018). »Formulaičnost v slovenskem jeziku«. Slovnične raziskave za jezikovni opis. Slovenščina 2.0, Tematska številka, letn. 6, št. 2, str. 67–95. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-IYNQSMXC.
 3. Dobrovoljc, Kaja (2018). »Frekvenčni seznami n-gramov v korpusih slovenskega jezika«. V: Darja Fišer, Andrej Pančur (ur.): Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference, str. 47–54. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2018/09/JTDH-2018_Dobrovoljc-K_Frekvencni-seznami-n-gramov-v-korpusih-slovenskega-jezika.pdf.
 4. Dobrovoljc, Kaja (2018). Gos corpus n-grams 2.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1195.
 5. Dobrovoljc, Kaja (2018). IMP corpus n-grams 2.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1194.
 6. Dobrovoljc, Kaja (2018). Janes corpus n-grams 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1192.
 7. Dobrovoljc, Kaja (2018). Kres corpus n-grams 2.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1193.
 8. Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Kuzman, Taja; Kavčič, Teja (2018). »Glagolske večbesedne enote v učnem korpusu ssj500k 2.1«. V: Darja Fišer, Andrej Pančur (ur.): Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference, str. 85–92. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2018/09/JTDH-2018_Gantar-et-al_Glagolske-vecbesedne-enote-v-ucnem-korpusu-ssj500k-2-1.pdf.
 9. Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Pollak, Senja (2018). »Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije«. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede, letn. 66, št. 4, str. 459–472. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-4.
 10. Gantar, Polona; Štrkalj Despot, Kristina; Krek, Simon; Ljubešić, Nikola (2018). »Towards semantic role labeling in Slovene and Croatian«. V: Darja Fišer, Andrej Pančur (ur.): Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference, str. 93–98. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2018/09/JTDH-2018_Gantar-et-al_Towards-Semantic-Role-Labeling-in-Slovene-and-Croatian.pdf.
 11. Kosem, Iztok; Krek, Simon; Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Laskowski, Cyprian Adam (2018). »Collocations dictionary of modern Slovene«. V: Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem, Simon Krek (ur.): 18th EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts: zbornik konference, str. 989–997. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. https://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2939-1-10-20180820.pdf.
 12. Kosem, Iztok; Krek, Simon; Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Laskowski, Cyprian Adam (2018). »Kolokacijski slovar sodobne slovenščine«. V: Darja Fišer, Andrej Pančur (ur.): Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference, str. 133–139. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2018/09/JTDH-2018_Kosem-et-al_Kolokacijski-slovar-sodobne-slovenscine.pdf.
 13. Ljubešić, Nikola (2018). Meta-tagger, programska koda na GitHub, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, https://github.com/clarinsi/meta-tagger.
 14. Rozman, Tadeja; Arhar Holdt, Špela; Pollak, Senja; Kosem, Iztok (2018). »Kolokacije v korpusu Šolar«. Jezik in slovstvo, letn. 63, št. 2/3, str. 117–128. https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018%7C2-3%7C117-128.
 15. Škvorc, Tadej; Krek, Simon; Pollak, Senja; Arhar Holdt, Špela; Robnik Šikonja, Marko (2018). »Evaluation of statistical readability measures on Slovene texts«. V: Darja Fišer, Andrej Pančur (ur.): Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, zbornik konference, str. 240–247. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2018/09/JTDH-2018_Skvorc-et-al_Evaluation-of-Statistical-Readability-Measures-on-Slovene-texts.pdf.

2017

 1. Gantar, Polona; Krek, Simon; Kuzman, Taja (2017). »Verbal multiword expressions in Slovene«. V: Ruslan Mitkov (ur.): Computational and corpus-based phraseology: zbornik konference, str. 247–259. Cham: Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69805-2_18.

 

 

Izhodiščna bibliografija projekta

2021

 1. Dobrovoljc, Kaja (v pripravi). Leksikalne prvine govorjenega jezika v uporabniških spletnih vsebinah: primer večbesednih diskurznih označevalcev. Doktorska disertacija.

2016

 1. Arhar Holdt, Špela; Dobrovoljc, Kaja (2016). »Vrednost korpusa Janes za slovensko normativistiko«. Slovenščina 2.0, letn. 4, št. (2), str. 1–37. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2NJ0THO7.
 2. Krek, Simon; Gantar, Polona; Kosem, Iztok; Gorjanc, Vojko; Laskowski, Cyprian (2016). »Baza kolokacijskega slovarja slovenskega jezika«. V: Tomaž Erjavec, Darja Fišer (ur.): Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016: zbornik konference, str. 101–105. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Krek-et-al_Baza-kolokacijskega-slovarja-slovenskega-jezika.pdf.
 3. Logar, Nataša; Arhar Holdt, Špela; Erjavec, Tomaž (2016). »Slovenski strokovni jezik: korpusni opis trpnika«. Erika Kržišnik, Miran Hladnik (ur.): Toporišičeva obdobja 35: simpozij, str. 237–245. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/LogarArhHolErj.pdf.

2015

 1. Gantar, Polona (2015). Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-C6OT60O0.
 2. Gog, Simon; Moffat, Alistair; Petri, Matthias (2015). »On identifying phrases using collection statistics«. V: Allan Hanbury, Gabriella Kazai, Andreas Rauber, Norbert Fuhr (ur.): Advances in Information Retrieval, ECIR 2015: zbornik konference str. 278–283. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16354-3_30.
 3. Lai, Siwei; Xu, Liheng; Liu, Kang; Zhao, Jun (2015). »Recurrent convolutional neural networks for text classification«. 29th American Association for Artificial Intelligence conference on Artificial Intelligence: zbornik konference, str. 2267–2273. Austin, Texas: AAAI Press. https://dl.acm.org/doi/10.5555/2886521.2886636.
 4. Ramisch, Carlos (2015). Multiword Expressions Acquisition: A Generic and Open Framework. Cham: Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-09207-2.
 5. Rao, Kanishka; Peng, Fuchun; San, Haşim; Beaufays, Françoise (2015). »Grapheme-to-phoneme conversion using long short-term memory recurrent neural networks«. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: zbornik konference, str. 4225–4229. https://ieeexplore.ieee.org/document/7178767.
 6. Verdonik, Darinka (2015). »Internal variety in the use of Slovene general extenders in different spoken discourse settings«. International Journal of Corpus Linguistics, letn. 20, št. 4, str. 445–468. https://doi.org/10.1075/ijcl.20.4.02ver.
 7. Zhang, Xiang; Zhao, Junbo; LeCun Yann (2015). »Character-level convolutional networks for text classification«. Advances in Neural Information Processing Systems, str. 649–657. https://arxiv.org/abs/1509.01626.

2014

 1. Ahlin, Martin in dr. (2014). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 2. Kilgarriff, Adam in dr. (2014). »The Sketch Engine: ten years on«. Lexicography, str. 1–30. https://link.springer.com/article/10.1007/s40607-014-0009-9.
 3. Krek, Simon (2014). »Prva in druga izdaja SSKJ«. Slovenščina 2.0, letn. 2, št. 2, str. 114–160. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IH81QTWY.
 4. Stramljič Breznik, Irena (2014). Medmeti v slovenskem jeziku. Maribor: Založba Pivec.

2013

 1. Arhar Holdt, Špela (2013). »Študentje, škratje in nadškofje: končnica -je v imenovalniku množine pri samostalnikih prve moške sklanjatve«. Slovenščina 2.0, letn. 1, št. 1, str. 134–154. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XX582TCH.
 2. Kosem, Iztok; Gantar, Polona; Krek, Simon (2013). »Automation of lexicographic work: an opportunity for both lexicographers and crowd-sourcing«. V: Iztok Kosem, Jelena Kallas, Polona Gantar, Simon Krek, Margit Langemets, Maria Tuulik (ur.): Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper: zbornik konference, str. 32–48. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies; Tallinn: Eesti Keele Instituut. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HSTQ0XWM.
 3. Može, Sara (2013). FrameNet in večjezičnost: kontrastivna analiza glagolov premikanja v slovenščini in angleščini. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani.

2012

 1. Gantar, Polona (2012). »Slovnični in pomenski opisi v leksikalni bazi za slovenščino«. V: Franc Marušič, Rok Žaucer (ur.): Škrabčevi dnevi 7: zbornik prispevkov s simpozija, str. 17–27 Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici. http://www.ung.si/~fmarusic/pub/marusic&zaucer_2012_skrabec_7.
 2. Gries, Stefan Th. (2012). »Frequencies, probabilities, and association measures in usage-/exemplar-based linguistics: some necessary clarification«. Studies in Language, letn. 11, št. 3, str. 477–510. https://doi.org/10.1075/sl.36.3.02gri.
 3. Dobrovoljc, Kaja; Krek, Simon; Rupnik, Jan (2012). »Skladenjski razčlenjevalnik za slovenščino«. V: Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros (ur.): Osma konferenca Jezikovne tehnologije, zbornik konference, str. 35–40. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. http://nl.ijs.si/isjt12/proceedings/isjt2012_08.pdf.
 4. Logar Berginc, Nataša; Grčar, Miha; Brakus, Marko; Erjavec, Tomaž; Arhar Holdt, Špela; Krek Simon (2012). Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. Založnik za digitalno izdajo: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2020). https://doi.org/10.4312/9789610603542.
 5. Mendes, Pablo; Daiber, Joachim; Rajapakse, Rohana; Sasaki, Felix; Bizer, Christian (2012). »Evaluating the Impact of Phrase Recognition on Concept Tagging«. V: Nicoletta Calzolari in dr. (ur.): Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12): zbornik konference, str. 1277–1280. https://www.aclweb.org/anthology/L12-1307/.

2011

 1. Collobert, Ronan; Weston, Jason; Bottou, Léon; Karlen, Michael; Kavukcuoglu, Koray; Kuska, Pavel (2011). »Natural language processing (almost) from scratch«. Journal of Machine Learning Research, letn. 12, št. 76, str. 2493–2537. https://www.jmlr.org/papers/v12/collobert11a.html.
 2. Verdonik, Darinka; Zwitter Vitez, Ana (2011). Slovenski govorni korpus Gos. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. Založnik za digitalno izdajo: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2020). https://doi.org/10.4312/9789610603528.

2010

 1. Baldwin, Timothy; Kim, Su Nam (2010). »Multiword expressions«. V: Nitin Indurkhya, Fred J. Damerau (ur.): Handbook of Natural Language Processing, Second Edition, str. 267-292. Boca Raton, Florida: CRC Press. https://people.eng.unimelb.edu.au/tbaldwin/pubs/handbook2009.pdf.
 2. Bybee, Joan (2010). Language, Usage and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511750526.
 3. Davies, Mark; Gardner, Dee (2010). A Frequency Dictionary of American English: Word Sketches, Collocates, and Thematic Lists. Abingdon: Routledge.
 4. Pecina, Pavel (2010). »Lexical association measures and collocation extraction«. V: Nicoletta Calzolari, Nancy Ide (ur.): Language Resources and Evaluation, št. 44, str. 137–158. Praha: Institute of Formal and Applied Linguistics. https://link.springer.com/article/10.1007/s10579-009-9101-4.
 5. Ramisch, Carlos; Villavicencio, Aline; Boitet, Christian (2010). »Mwetoolkit: a Framework for Multiword Expression Identification«. V: Nicoletta Calzolari in dr. (ur.): Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation LREC'10: zbornik konference, str. 662–669. Valletta: European Language Resources Association (ELRA). https://www.aclweb.org/anthology/L10-1553/.

2009

 1. Biber, Douglas (2009). »A corpus-driven approach to formulaic language in English: Multi-word patterns in speech and writing«. International Journal of Corpus Linguistics, letn. 14 št. 3, str. 275–311. https://doi.org/10.1075/ijcl.14.3.08bib.

2008

 1. Erjavec, Tomaž; Krek, Simon (2008). »The JOS morphosyntactically tagged corpus of Slovene«. 6th International Conference on Language Resources and Evaluation LREC'08: zbornik konference, str. 322–326. Marrakech: European Language Resources Association (ELRA). https://www.aclweb.org/anthology/L08-1451/.
 2. Gantar, Polona (2008). »(Slovenska) leksika med leksikonom in slovnico«. Jezik in slovstvo, letn. 53, št. 5, str. 19–35. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-BSE6C2VP.
 3. Hanks, Patrick (2008). Mapping meaning onto use: a Pattern Dictionary of English Verbs. Utah: AACL. [PDF].
 4. Žele, Andreja (2008). Vezljivostni slovar slovenskih glagolov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. https://zalozba.zrc-sazu.si/p/820.

2007

 1. Čermák, František (2007). Frekvenční slovník mluvené češtiny. Praha: Karolinum. https://karolinum.cz/en/books/cermak-frekvencni-slovnik-mluvene-cestiny-2743.
 2. Gantar, Polona (2007). Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. https://doi.org/10.3986/9789612540364.

2006

 1. Jakop, Nataša (2006). Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. https://doi.org/10.3986/9616568493.
 2. Krek, Simon; Kilgarriff, Adam (2006). »Slovene word sketches«. V: Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros (ur.): Jezikovne tehnologije IS-LTC 2006: zbornik konference, str. 62–67. Ljubljana: Institut »Jožef Stefan«. https://doi.org/10.4312/9789610601111.

2005

 1. Hanks, Patrick; Pustejovsky, James (2005). »A Pattern Dictionary for Natural Language Processing«. Revue Française de Linguistique Appliquée, letn. 10, št. 2, str. 63–82. https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2005-2-page-63.htm.
 2. Hoey, Michael (2005). Lexical Priming: A new theory of Words and Language. London: Routledge.
 3. Wray, Alison (2005). Formulaic Language and the Lexicon. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511519772.

2004

 1. Biber, Douglas; Conrad, Susan; Cortes, Viviana (2004). »If you look at ...: Lexical Bundles in University Teaching and Textbooks«. Applied Linguistics, letn. 25, št. 3, str. 371-405. https://doi.org/10.1093/applin/25.3.371.
 2. Čermák, František; Křen, Michal (2004). Frekvenční slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 3. Hanks, Patrick (2004). »Corpus Pattern Analysis«. V: Geoffrey Williams, Sandra Vessier (ur.): EURALEX 2004: zbornik konference, str. 87–97. Lorient: Université de Bretagne‐Sud. https://euralex.org/publications/corpus-pattern-analysis/.
 4. Kilgarriff, Adam; Rychlý, Pavel; Smrz, Pavel; Tugwell David (2004). »The Sketch Engine«. V: Geoffrey Williams, Sandra Vessier (ur.): EURALEX 2004: zbornik konference, str. 105–116. Lorient: Université de Bretagne‐Sud. https://euralex.org/publications/the-sketch-engine/.
 5. Nivre, Joakim; Nilsson, Jens (2004). »Multiword Units in Syntactic Parsing«. V: Gaël Dias in dr. (ur.): MEMURA 2004, Workshop at LREC 2004: zbornik konference, str. 39–46. Paris: ELRA. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2004/ws/ws6.pdf.
 6. Schmitt, Norbert (2004). Formulaic sequences: Acquisition, processing, and use. Amsterdam: John Benjamins Publishing. https://doi.org/10.1075/lllt.9.
 7. Toporišič, Jože (2004). Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

2003

 1. Fillmore, Charles J.; Johnson, Christopher R.; Petruck, Miriam R. L. (2003). »Background to Framenet«. International Journal of Lexicography, letn. 16, št. 3, str. 235–250. https://doi.org/10.1093/ijl/16.3.235.

2002

 1. Sag, Ivan A; Baldwin, Timothy; Bond, Francis; Coperstake, Ann; Flickinger, Dan (2002). »Multiword Expressions: A Pain in the Neck for NLP«. V: Alexander Gelbukh (ur.): Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. CICLing 2002: zbornik konference, str. 1–15. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-45715-1_1.

2001

 1. Toporišič, Jože in dr. (2001). Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU.

1999

 1. Biber, Douglas in dr. (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education.
 2. Moguš, Milan in dr. (1999). Hrvatski čestotni rječnik. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta.

1998

 1. Mel’čuk, Igor (1998). »Collocations and Lexical Functions«. V: A.P. Cowie (ur.): Phraseology. Theory, Analysis, and Applications, str. 23–53. Oxford: Clarendon Press.

1991

 1. Sinclair, John (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.

1987

 1. Sinclair, John (1987). Collins COBUILD English Language Dictionary. Glasgow: Collins.

1985

 1. Quirk, Randolph in dr. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

1967

 1. Kučera, Henry; Francis, Winthrop Nelson (1967). Computational analysis of present-day American English. Providence: Brown University Press.

1957

 1. Firth, John Rupert (1957). Modes of Meaning. Papers in Linguistics. London: Oxford University Press, 1934–51.
TOP